Οι παρουσιάσεις απο το 4ο GreeceJS meetup

Οι τρείς παρουσιάσεις που έγιναν στο 4ο meetup είναι οι εξής:
Presenration: Coffeescript - Unfancy Javascript
1. Coffeescript
Unfancy Javascript
από τον Δημήτρη Τσιρόνη (Geembo)

Presentation: BackboneJS2. BackboneJS
Core Concepts and a little bit more!
από τον Στράτο Παυλάκη (Persado)

Presentation: Managing Browser History
3. Managing Browser History
Hashes, Hashbangs and the HTML5 History API

από τον Άγγελο Χάιδα (Adzuna)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s