Παρουσιάσεις από το 8ο GreeceJS Meetup

Introduction to Backbone.js

How to Develop Backbone Plugins

Tools & Technologies behind skroutz.gr

2015-04-08 18.51.52 2015-04-08 18.51.57 2015-04-08 18.52.13 2015-04-08 18.52.23 2015-04-08 19.04.46 2015-04-08 19.04.50 2015-04-08 19.04.59 2015-04-08 20.24.52 2015-04-08 20.25.02 CCFja1PUgAADSzL

Advertisement