Σύντομο βίντεο από το 2ο GreeceJS Meetup

Η συμμετοχή στην 2η συνάντηση του Ελληνικού JavaScript User Group ξεπέρασε κάθε προσδοκία και παρόλο που ο χώρος του Colab v2 είναι μεγαλύτερος, καταφέραμε να τον γεμίσουμε:

 

This entry was posted in Uncategorized by Dio Synodinos. Bookmark the permalink.

About Dio Synodinos

Dio Synodinos is President at C4Media. Previous roles in C4Media included Head of R&D, Head of QCon IT, Product Manager and InfoQ Queue Lead Editor. His passion is people development and coaching diverse teams that deliver extraordinary results. He has been following innovation in software development, the last 20 years, as a member of specification committees, author of technical books, author of academic publications, speaker at technical events, engineering team manager, and contributor to open source projects. C4Media is dedicated to helping progressive dev teams adopt new technology & practices, with early adopters social proof, through https://www.infoq.com and https://qconferences.com.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s